TẶNG 100 CUỐN "PHRASAL VERBS IN USE"

Khi thể loại sách Tiếng Anh trong giỏ hàng của bạn có giá trị từ 200.000đ trở lên, davibooks.vn sẽ gởi tặng bạn cuốn “PHRASAL VERBS IN USE” (Giá 50.000đ; Tác giả: MA – TESOL. Phạm Tấn Quyền).

Áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên (thỏa điều kiện trên).

Davibooks.vn sẽ thông báo khi chương trình kết thúc và cho đăng danh sách độc giả được tặng sách ngay tại đây.

Chương trình có thể kết thúc ngay bây giờ - lúc bạn đang đọc những dòng chữ này (nếu có khách hàng thứ 100 nhận được sách).

Vì số lượng có hạn, bạn hãy mua sách nhanh lên!

Nhấp vào đây để mua.