giải bóng đá khoa toán tin bao h diễn ra.em xin hỏi giải khoa năm nay có tổ chức 0??và liệu bao h sẽ tổ chức