Mọi người ơi! mình đang làm bài tập lớn chưa xong mà sắp fải nộp rui`. khó wa'! Mong mọi người giúp đỡ!
Đề :"Viết chương trình kiểm tra hai dfa có tương đương nhau không".
cảm ơn mọi người trước nhé.