Bạn đã chán PC game và muốn thử thách nhiều hơn? Hãy đến với website dueling Yu-gi-oh online made in viet nam
Browser-based game handmade từ A-Z nè. Ai yêu thích Yu-gi-oh trading card game có thể từ bỏ các phiên bản nhàm chán trên PC để tham gia những trận đấu với game thủ thực sự mà không cần cài đặt
Gameplay mô phỏng theo luật realduel và tham khảo từ các version của Konami.
Mong các bạn ủng hộ, vì sự phát triển của gaming việt nam
Let's Play!!
Link: http://yugiohnetwork.com