làm j khi ng mà mng yêu đang coi mng như "của để dành"?
hay là t đang "tưởng bở" nhỉ?
này nhé! t tưởng tượng ng ấy muốn nói thế này: "em làm vợ a nhé (nhưng là khi nào a muốn). Còn bjo, để yên cho a yêu những pé xinh tươi khác nhào, a còn trẻ mà"