Trung tâm Thương mại điện tử (eVision.vn) tặng 100 tài liệu miễn phí nhằm giúp các bạn có thêm hiểu biết về thương mại điện tử.
Chi tiết tại: http://evision.vn/forum/showthread.php?t=3586
Các bạn nhanh chân nhé, số lượng có hạn!