+Địa điểm tổ chức: Đại học Vinh (Nghệ An)
+Thời gian (Dự kiến): Cuối tháng 4/2009
+Nội dung: Dựa vào kiến thức VLĐC cho các trường đại học
+Hình thức thi (3 phần):
++ Giải BT Vật lý (Mỗi đội 2 người)
++ Làm thí nghiệm Vật lý
++ Thi vấn đáp, giải thích hiện tượng vật lý.
Các sinh viên K52+K53 muốn xem chi tiết điều lệ, cách thức tham gia và quyền lợi có thể xem tại ĐÂY.

Viện Vật lý kỹ thuật - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội