Xin chào các cựu học sinh đã từng học tập tại mái trường Nam Đông Quan yêu dấu. Nhân dịp đầu năm mới cựu học sinh NDQ tại Hà Nội dự định sẽ gặp mặt nhau vậy tôi thông báo cho mọi người được biết. Chi tiết xin liên xem tại
http://www.namdongquan.net