năm nay em học năm thứ 3 khoa dtvt, em muốn học làm mạch mà không biêt bắt đầu tử đâu, bác nao vạch đường chỉ lối giúp em với.