http://www.instantchess.com/

ai thích cờ vua vào trang này chơi toàn cao thủ thôi.