anh em nào down giúp em cái link này với
http://ieeexplore.ieee.org/search/wr...number=1400647
phiền mọi người gửi vào hòm thư này của mình nhé
chuyendoaquynhhuong.kqa@gmail.com
merci beaucoup