Web của Air Supply và Bonjovi là gì thế. Cần tìm lời bai All out of love. :ph34r: thanks