Lớp IELTSGUIDE tại 30B2 ngõ 424 Thụy Khuê do các giảng viên trường Đại học Hà Nội: Cô Ngân, cô Nhung, cô Đạt, cô Linh giảng dạy tiếp tục khai giảng khóa 4 các lớp luyện thi IELTS: Pre-IELTS, Pre-Intermediate, Intermediate và Upper-Intermediate.


Chương trình học bao gồm:

- Lớp Pre_IELTS (các kĩ năng listening, speaking, reading, pronunciation, grammar, vocabulary): Học phí 70.000/người/buổi (3 buổi/tuần).


- Lớp Pre_intermediate (các kĩ năng IELTS speaking, IELTS reading, IELTS listening, IELTS writing, Pronunciation, Vocabulary, Grammar): Học phí 70.000/người/buổi (3 buổi/tuần)


- Lớp Intermediate (các kĩ năng IELTS speaking, IELTS reading, IELTS listening, IELTS writing, Pronunciation, Vocabulary, Grammar): Học phí 70.000/người/buổi (3 buổi/tuần).


- Lớp Upper_intermediate (các kĩ năng IELTS speaking, IELTS reading, IELTS listening, IELTS writing, Pronunciation): Học phí 80.000/người/buổi (2 buổi/tuần)


Học viên đăng kí học sẽ được tham gia kì thi xếp lớp miễn phí gồm các kĩ năng speaking+writing vào ngày 15-2-2009

Các lớp học sẽ được bắt đầu vào ngày 23-2-2009.

Các bạn có thể đăng kí học bằng cách

- Gửi email về địa chỉ ieltsguide@gmail.com

- Gọi điện theo số 0986 67 68 23(cô Ngân) hoặc 0904 29 00 43(cô Linh)

- Hoặc đến lớp học tại số 30B2 ngõ 424 Thụy Khuê Hà Nội để đăng kí.

Các bạn có thể vào link: http://www.360.yahoo.com/ielts.guide để xem chi tiết thông tin các lớp học