Tớ đang lập trình trong Gui của Matlab, có sử dụng Menu Editor. Nhưng k hju sao trong khj chạy, thỉnh thoảng bấm vào một chức năng gì đó, nó mất tiêu menu lun, điển hỉnh là khj tớ reset lại ảnh thui mà cũng mất.
Bạn nào giúp tớ với, thanks