User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Ngôn ngữ lập trình-Programming Language

 1. #1
  LionKing
  Guest

  Mặc định

  Source: PCWorld A Việt Nam 8/2003

  NNLT: ngôn ngữ lập trình
  NN: ngôn ngữ

  Danh sách các NNLT, từ những NN đã có cách đây hàng chục năm đến những NN mới xuất hiện gần đây, chủ yếu là các NN tổng quát. Các NN được nhóm theo tính năng tương đồng. Vì giá trị lịch sử, có một số NN đã "chết" hay ít được sử dụng hiện diện trong danh sách.

  1. Ngôn ngữ máy: Dùng các số 0 và 1 để ra "lệnh". Tập lệnh chỉ tương thích trong cùng họ CPU và rất khó lập trình

  2. Ngôn ngữ Assembly: Gần giống như NN máy, nhưng có ưu điểm là tập lệnh dễ đọc hơn. Nói chung mỗi lệnh trong Assembly (như MOV A,B ) tương ứng với một lệnh mã máy (như 11001001). Chương trình Assembly được biên dịch trước khi thực thi. Nếu cần tốc độ và kích thước chương trình thật nhỏ, Assembly là giải pháp.

  3. C: đạt được sự thỏa hiệp giữa việc viết code hiệu quả của Assembly, sự tiện lợi và khả năng chạy trên nhiều nền tảng của NNLT cấp cao có cấu trúc. NN hơn 20 năm tuổi này hiện vẫn được tin dùng trong lĩnh vực lập trình hệ thống. Có các công cụ thương mại và miễn phí cho gần như mọi HĐH.

  4. C++: NN được dùng nhiều nhất hiện nay, đa số phần mềm thương mại được viết bằng C++. Tên của NN có lý do: C++ bao gồm tất cả ưu điểm của C và bổ sung thêm các tính năng hướng đối tượng. Có các công cụ thương mại và miễn phí cho gần như mọi HĐH.

  5. C# [phát âm là "C sharp"] là lời đáp của Microsoft với Java. Do không đạt được với Sun về vấn đề bản quyền, Microsoft đã tạo ra NN với các tính năng tương tự nhưng chỉ chạy trên nền Windows

  6. JAVA: là phiên bản của C++ được thiết kế lại hợp lí hơn, có khả năng chạy trên nhiều nền tảng, tuy nhiên tốc độ không nhanh bằng C++. Có các công cụ thương mại và miễn phí hỗ trợ cho hầu hết các HĐH hiện nay. Tuy nhiên Microsoft đã gỡ bỏ hỗ trợ JAVA khỏi các cài đặt mặc định của các phiên bản Windows mới, nhưng việc bổ sung hoàn toàn dễ dàng.

  7. PASCAL được thiết kế chủ yếu cho việc dạy lập trình, tuy nhiên nó đã trở thành phổ biến bên ngoài lớp học. Pascal yêu cầu tính cấu trúc khá nghiêm ngặt. Có các công cụ thương mại và miễn phí cho DOS, Windows, Mac, OS/2 và các HĐH họ UNIX. Trình soạn thảo Website BBEdit được viết băng Pascal.

  8. DELPHI: là phiên bản hướng đối tượng của Pascal được hãng Borland phát triển cho công cụ phát triển ứng dụng nhanh có cùng tên. Môi trường Delphi được thiết kế để cạnh tranh với Visual Basic của Microsoft, hỗ trợ xây dựng giao diện nhanh bằng cách kéo thả các đối tượng và gắn các hàm chức năng. Khả năng thao tác CSDL là một ưu điểm khác của NN Borland, có các công cụ thương mại cho Windows và Linux.

  9. BASIC: Là NN đầu tiên dùng cho máy vi tính thời kì đầu. Các phiên bản hiện đại của BASIC có tính cấu trúc hơn. Có các công cụ thương mại và miễn phí cho DOS, Windows, Mac và các HĐH họ Unix.

  10. Visual Basic [phiên bản của BASIC cho môi trường đồ họa] là NN đa năng của Microsoft. Nó bao gồm Basic, NN Macro của Microsoft Office (VBA-Visual Basic for Application), và công cụ phát triển ứng dụng nhanh, Tiếc là ứng dụng VB chỉ có thể chạy trên Windows và bạn bị lệ thuộc những chính sách thay đổi của Microsoft(Chương trình viết bằng VB6 hay các phiên bản trước sẽ tương thích không hoàn toàn với VB.NET).

  11. ADA: phần lớn dựa trên Pascal, đây là một dự án của Bộ quốc phòng Mỹ. ADA có nhiều điểm mạnh, như cơ chế kiểm soát lỗi, dễ bảo trì và sửa đổi chương trình. Phiên bản hiện thời có cả các tính năng hướng đối tượng.

  12. ICON: là NN thủ tục cấp cao. Xử lý văn bản là một trong những điểm mạnh của nó. Có các phiên bản cho Windows, HĐH họ Unix và các môi trường JAVA; các phiên bản cũ hơn hỗ trợ các HĐH khác.

  13. SMALLTALK: Môi trường phát triển hướng đối tượng và đồ họa của Smaltalk chính là nguồn cảm hứng cho Steve Jobs và BillGates "phát minh" giao diện MacOS và HĐH Windows.

  14. JAVA Sever Pages (JSP): là NN đầy hứa hẹn. Nó dùng JAVA, có phần mềm máy chủ nguồn mở và miễn phí(Tomcat). Có thể chạy trên hầu hết các máy chủ Web, gồm Apache, iPlanet và cả Microsoft IIS.

  15. RUBY: kết hợp một số tính năng tốt nhất của nhiều NN khác nhau. Đây là NN hướng đối tượng thuần túy như Smaltalk, nhưng có cú pháp trong sáng hơn. Nó có khả năng xử lý văn bản mạnh tương tự như Perl nhưng có cấu trúc hơn và ổn định hơn.

  16. PERL: thường được xem đồng nghĩa với "CGI Scripting". Thực tế, Perl "lớn tuổi" hơn Web. Nó dính vào công việc lập trình Web do khả năng xử lý văn bản mạnh, rất linh động, khả năng chạy trên nhiều nền tảng và miễn phí.

  17. TCL [phát âm là "tickle"] có thể tương tác tốt với các công cụ dùng văn bản như trình soạn thảo, trình biên dịch .. dùng trên các HĐH họ Unix, và với phần mở rộng TK nó có thể truy cập tới các giao diện đồ họa như Windows, Mac OS và X-Windows, đóng vai trò kết dính các thành phần lại với nhau để hoàn thành các công việc phức tạp. Phương pháp module này là nền tảng của Unix.

  18. Python: là NN nguồn mở, hướng đối tượng, tương tác miễn phí. Ban đầu nó được phát triển cho Unix sau đó "bành trướng" sang mọi HĐH khác từ DOS đến Mac OS, OS/2, Windows và các HĐH họ Unix. Trong danh sách người dùng của nó có NASA và RedHat Linux

  19. PIKE: cũng là NN nguồn mở, miễn phí được phát triển cho nhu cầu cá nhân, và hiện được công ty Roxen Internet Software của Thụy điển phát triển dùng cho máy chủ Web trên nền Roxen. Đây là NN hướng đối tượng đầy đủ, có cú pháp tương tự C, và có thể mở rộng để tận dụng các module và thư viện C đã biên dịch để tăng tốc độ. Nó có thể dùng các HĐH họ UNIX và Windows.

  20. PHP (Hypertext Pre-Processor) là NN mới nổi lên được cộng đồng ngôn ngữ nguồn mở và là module phổ biến nhất trên các hệ thống Apache (Web Server). Giống như CFML, mã lệnh nằm ngay trong trang Web. Nó có thể dễ dàng truy cập tới các tài nguyên hệ thống và nhiều CSDL. Nó miễn phí và tính khả chuyển đối với các HĐH họ Unix và Windows.

  21. MacroMedia Coldfusion: có mã lệnh CFML (Cold Fusion Markup Language) được nhúng trong trang Web rất giống với thẻ HTML chuẩn. Rất mạnh, có các công cụ để truy cập nhiều CSDL và rất dễ học, Hạn chế chính của nó là giá cả, tuy nhiên có phiên bản rút gọn miễn phí. Chạy trên Windows và các HĐH họ Unix.

  22. PROLOG: [Programming in Logic] được thiết kế cho các bài toán luận lý, ví dụ như "A bao hàm B, A đúng suy ra B đúng" - một công việc khá khó khăn đối với NN thủ tục.

  23. LISP ["List Processing"] là NNLT "có thể lập trình", được xây dựng trên khái niệm đệ qui và có khả năng thích ứng cao với các đặc tả không tường minh. Nó có khả năng giải quyết những vấn đề mà các NN khác không thể, đó là lý do NN này hơn 40 năm tuổi vẫn tồn tại. Yahoo Store dùng LISP

  24. Active Server Pages (ASP): được hỗ trợ miễn phí với máy chủ Web của Microsoft (IIS). Thực sự nó không là NNLT, mà được gọi, theo Microsoft, là "môi trường lập kịch bản phía máy chủ". Nó dùng VBScript hay JScript để lập trình. Chỉ chạy trên Windows NT/2K. Microsoft đã thay NN này bằng ASP.NET, tuy có tên tương tự nhưng không phải bản nâng cấp.

  25. Haskell: là NN chức năng, nó được dùng để mô tả vấn đề cần tính toán chứ không phải cách thức tính toán.

  26. COBOL ["Common Business-Oriented Language"] có tuổi đời bằng với điện toán thương mại, bị buộc tội không đúng về vụ Y2K, và dù thường được dự đoán đến hồi cáo chung nhưng nó vẫn tồn tại nhờ tính hữu dụng trong các ứng dụng xử lý dữ liệu và lập báo cáo kinh doanh truyền thống. Hiện có phiên bản với các tính năng hướng đối tượng và môi trường phát triển tích hợp cho Linux và Windows.

  27. FORTRAN ["FORmula TRANslation"] là NN xưa nhất vẫn còn dùng. Nó xuất sắc trong công việc đầu tiên mà máy tính được tin cậy: xử lý các con số. Theo đúng nghĩa đen đây là NN đưa con người lên mặt trăng (dùng trong các dự án không gian), một số tính năng của NN này đã được các NN khác hiện đại hơn "mượn".

  28. DBASE ["DataBASE"] là NN lệnh cho chương trình quản lý CSDL mang tính đột phá của Ashton-Tate. Khi chương trình phát triển, NN cũng phát triển và nó trở thành công cụ phát triển. Tới thời kì xuất hiện nhiều công cụ và trình biên dịch cạnh tranh, nó chuyển thành chuẩn.

  29. FOXPRO là một nhánh phát triển của dBASE dưới sự "bảo hộ" của Microsoft. Thực ra nó là công cụ phát triển hơn là NN. Tuy có lời đồn đại về sự cáo chung, nhưng NN vẫn phát triển. Hiện FOXPRO có tính đối tượng đầy đủ và có công cụ phát triển mạnh "Visual Foxpro".

  30. ERLANG ["ERicson LANGuage"] thoạt đầu được hãng điện tử Ericson phát triển để dùng riêng nhưng sau đó đưa ra bên ngoài như là phần mềm nguồn mở. Là NN cấp thấp xét theo việc nó cho phép lập trình điều khiển những thứ mà thường do HĐH kiểm soát, như quản lý bộ nhớ, xử lý đồng thời, nạp những thay đổi vào chương trình khi đang chạy ...rất hữu ích trong việc lập trình các thiết bị di động. ErLang được dùng trong nhiều hệ thống viễn thông lớn của Ericson.

  --------------------------------------------------------------------------------------------

 2. #2
  dtvt4@k45.fet.hut.vn
  Guest

  Mặc định

  Còn phải xem bạn làm việc ở chuyên ngành nào!!!

 3. #3
  sourire
  Guest

  Mặc định

  PC World số 130 đây mà, may quá, mình chưa có tiền mua báo. có bác nào chọn lọc rồi post luôn tất cả những mục hay trong báo lên cho em đọc, đỡ phải mua. hi hi :ph34r:

 4. #4
  LionKing
  Guest

  Mặc định

  HỌC LẬP TRÌNH TRONG 21 NGÀY HAY 10 NĂM ?

  Không ai trong chúng ta bắt đầu học từ hư không, chúng ta đứng trên vai của những người khổng lồ như Wirth, Knuth và hàng ngàn người khác. Sau đó chính bờ vai của chúng ta sẽ góp phần xây dựng tương lai.

  Tại sao mọi người lại học một cách hối hả như vậy?

  Đến bất kì một nhà sách nào, bạn cũng có thể tìm thấy những quyển sách hướng dẫn đại loại như "Tự học Java trong 7 ngày", và vô số những quyển chỉ cách tự học Visual Basic, Window, Internet… trong một vài ngày hoặc vài giờ. Tôi đã vào website Amazon.com để tìm kiếm các sách có chủ đề "Teach youself" và nhận được 248 tiêu đề sách, 78 quyển đầu là sách về máy tính (quyển thứ 79 là "Learn Bengali in 30 days"). Tôi thay thế từ "days" bằng từ "hours" và cũng nhận được một con số tương tự: 253 quyển với 77 quyển đầu nói về máy tính (quyển thứ 78 có tựa đề "Teach Yourself Grammar and Style in 24 Hours").

  Như vậy có thể đi đến kết luận rằng: người ta đang học về máy tính một cách hấp tấp, hoặc tin học là một môn khoa học dễ dàng nhất trên thế giới này, nhưng thật ra, không có quyển sách nào trên thế giới có thể dạy người ta học nhạc Beethoven, Vật lý Lượng tử,… trong một vài ngày hoặc vài giờ.

  Chúng ta hãy phân tích xem tựa đề "Learn Pascal in Three Days" có nghĩa gì?

  Learn: trong ba ngày, bạn không thể có đủ thời gian để viết một vài chương trình có ý nghĩa và học những bài học kinh nghiệm từ những chương trình đó. Bạn càng không có đủ thời gian để hiểu được ngôn ngữ Pascal là như thế nào. Bạn cũng không có thời gian để học hỏi từ những lập trình viên có kinh nghiệm. Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, bạn không thể học được nhiều. Do đó, quyển sách chỉ có thể đề cập tới những vấn đề nông cạn. Mà như Alexander Pope(1) đã nói: "Học hành nông cạn thực sự là một điều nguy hiểm".

  Pascal: trong ba ngày, bạn có thể học về cú pháp của ngôn ngữ Pascal (nếu như bạn đã biết một ngôn ngữ khác tương tự), nhưng không thể học được nhiều về cách dùng cú pháp ấy. Trong một thời gian ngắn, nếu là một người biết lập trình Basic, bạn có thể viết một chương trình theo phong cách Basic bằng ngôn ngữ Pascal, thế nhưng bạn không thể biết được ngôn ngữ Pascal hay (hoặc dở) ở chỗ nào. Một người nổi tiếng là Alan Perlis(2) đã nói: "Một ngôn ngữ không ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của bạn về lập trình là một ngôn ngữ không đáng để học". Bạn có thể nghĩ rằng không cần học nhiều về ngôn ngữ Pascal (hoặc về Visual Basic, hay javascript) bởi vì bạn chỉ cần một công cụ để hoàn thành một công việc nào đó. Nhưng đó là một cách nghĩ sai lầm, nếu không học về cách lập trình thì làm sao bạn có thể hoàn thành công việc.

  In Three Days: thật không may, 3 ngày không thể đủ để học bất kì ngôn ngữ nào, phần viết sau đây sẽ chứng minh cho bạn điều đó.

  Tự học lập trình trong 10 năm.

  Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng một người mất khoảng 10 năm để thành thạo một lĩnh vực nào đó, từ chơi cờ, soạn nhạc, hội họa, chơi đàn dương cầm, bơi lội cho đến nghiên cứu vật lý lượng tử.
  Và thực tế là không có một con đường tắt nào: ngay cả Mozart, người được coi là thần đồng âm nhạc vào năm lên 4, vậy mà phải mất 13 năm rèn luyện mới được công diễn trên thế giới. Samuel Johnson(3) còn cho rằng 10 năm là chưa đủ, ông đã nói: "Thành công trong bất kì lĩnh vực nào chỉ có thể đạt được bằng sự lao động của cả một đời người; và không thể nào có một cái giá thấp hơn".
  Đây là nguyên tắc để thành công trong việc lập trình của tôi:

  Yêu thích việc lập trình, và học lập trình trong sự hứng thú. Và phải chắc rằng sự yêu thích đó đáng để cho bạn bỏ ra 10 năm theo đuổi. Trao đổi với các lập trình viên khác, đọc các chương trình của người khác. Điều này quan trọng hơn bất kì quyển sách hay khóa học nào.

  Tự viết chương trình. Cách học tốt nhất là học bằng thực hành. Nhớ rằng bạn phải viết các chương trình một cách cẩn thận. Quyển sách "Cognition in Practice: Mind, Mathematics, and Culture in Everyday Life" là một quyển sách hay để tham khảo về các qui tắc trong việc lập trình.

  Nếu muốn, bạn có thể bỏ ra 4 năm để học đại học. Việc này tạo cơ hội cho bạn làm một số việc trước khi tốt nghiệp, và sẽ cho bạn một sự hiểu biết sâu hơn về lĩnh vực mình quan tâm. Nếu bạn là người không thích trường học, bạn có thể học hỏi từ công việc thực tế những bài học tương tự. Nhưng trong bất kì trường hợp nào, việc chỉ học từ sách vở cũng không thể nào là đầy đủ. Như Eric Raymond, tác giả của quyển "The New Hacker''s Dictionary" đã nói: "Sự giáo dục về Khoa học Máy tính không thể đào tạo ra những lập trình viên xuất sắc cũng như việc học về bút vẽ và màu tô không thể nào tạo ra một họa sĩ có tài".

  Khi bạn làm việc trong một dự án với các lập trình viên khác, bạn có thể thấy rằng: một người có thể rất giỏi trong dự án này, nhưng sẽ rất dở trong một dự án khác. Khi bạn là người giỏi nhất, bạn hãy thử khả năng của mình trong vai trò lãnh đạo dự án, và cố gắng truyền cảm hứng của bạn cho các thành viên khác. Khi bạn là người dở nhất, hãy cố gắng học hỏi từ những việc mà lãnh đạo của bạn làm và không làm.

  Khi bạn đang thua kém các lập trình viên khác. Hãy dồn hết tâm trí của bạn để hiểu các chương trình của họ. Xem xét các chương trình đó dùng để làm gì và thử sửa lỗi các chương trình đó khi mà họ không có mặt ở đó. Kế tiếp, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề tốt hơn nếu có thể.

  Bạn nên học ít nhất 6 NNLT. Trong đó có một ngôn ngữ hỗ trợ lớp trừu tượng (như Java hay C++), một ngôn ngữ theo quan điểm hàm (như Lisp hay ML), một ngôn ngữ khai báo (như Prolog), một ngôn ngữ hỗ trợ xử lý tuần tự (như Icon hay Scheme), và một ngôn ngữ hỗ trợ xử lý song song (như Sisal).

  Cố gắng học một ngôn ngữ chính quy, có thể là ANSI C++, và hoàn tất việc học ngôn ngữ này càng nhanh càng tốt.

  Luôn nhớ rằng, trong từ "Khoa học Máy tính" đã hàm chứa "Máy tính". Bạn phải biết rõ thời gian máy tính thực thi các lệnh, lấy thông tin từ bộ nhớ và đọc dữ liệu từ đĩa. Nghĩa là bạn cũng phải có hiểu biết cơ bản về phần cứng máy tính và cách thức làm việc của chúng.

  Tổng kết
  Tôi tin rằng, kinh nghiệm thực tế sẽ luôn đưa ra những điều bổ ích hơn so với hàng ngàn trang sách viết bởi những chuyên gia. Và bây giờ, bạn có thể đi mua một quyển sách về Java, bạn sẽ thu được một số điều hữu dụng từ quyển sách đó. Thế nhưng, bạn không thể thay đổi cuộc đời của mình hay nói cách khác là bạn không thể trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp chỉ trong 24 giờ, 24 ngày, hay 24 tháng. Tôi tin chắc như thế.

  Theo Peter Norvig, Hữu Xuân lược dịch.

  (1) Alexander Pope (1688-1744): ông được xem như là nhà phê bình văn học tân cổ điển nổi tiếng ở Anh.

  (2) Alan Perlis (1922-1990): trưởng khoa đầu tiên của khoa Khoa học Máy tính, Đại học Carnegie. Chủ tịch đầu tiên của ACM. Người đầu tiên đoạt giải thưởng Turing.

  (3) Samuel Johnson (1709 - ?): một trong những họa sĩ người Anh nổi tiếng ở thế kỷ 18.

 5. #5
  LionKing
  Guest

  Mặc định

  PHƯƠNG PHÁP HỌC LẬP TRÌNH HIỆU QUẢ

  Các NNLT ra đời và lỗi thời nhanh một cách đáng kinh ngạc trong ngành Khoa học Máy tính. Các NNLT mới thường chứa đựng những quy tắc khác nhau làm cho mọi người phải thường xuyên thay đổi cách dùng các công cụ cũng như thói quen lập trình. Nhưng việc học một NNLT mới để cung cấp thêm kiến thức cho nghề nghiệp của mình cũng là một nhu cầu chính đáng.

  Trước khi học một ngôn ngữ mới, bạn thường đặt ra câu hỏi: Làm sao để học NNLT này được hiệu quả? Có một vài gợi ý nhỏ sau có thể giúp bạn học các NNLT dễ dàng hơn:

  1. Nắm vững các kiểu dữ liệu cơ bản mà NNLT cung cấp.

  Hầu hết các ngôn ngữ đều cung cấp kiểu số nguyên integer. Bạn phải tìm hiểu thêm thế nào là long integer hoặc short integer? Thế nào là kiểu liệt kê (Enumerated)? Thế nào là kiểu kí tự (Character)? Thế nào là kiểu chuỗi (String)? Ngôn ngữ có hỗ trợ kiểu số thực dấu chấm động hay không, và tầm giá trị của mỗi kiểu dữ liệu là bao nhiêu? Và khi một ngôn ngữ nào đó không hỗ trợ kiểu dữ liệu mà bạn cần dùng thì tốt hơn bạn nên chuyển sang dùng một ngôn ngữ khác.

  2. Nắm vững cấu trúc dữ liệu cơ bản được ngôn ngữ cung cấp.

  Chẳng hạn Pascal có cấu trúc mảng (array), Lisp có thể thao tác rất dễ dàng với cấu trúc danh sách (list), còn Java thì có thể làm việc với các lớp và các giao tiếp.…Và những vấn đề bạn nghĩ trong đầu cuối cùng phải được biểu diễn bằng các kiểu dữ liệu mà ngôn ngữ cung cấp, việc hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng là nền tảng để giải quyết các vấn đề.

  3. Ngôn ngữ cung cấp những toán tử dựng sẵn nào?

  Ví dụ: Prolog xem tìm kiếm là một thao tác cơ bản, Snobol xem thao tác đối sánh mẫu trên các chuỗi (string pattern matching) là một toán tử cơ sở, các ngôn ngữ hàm (ML, Haskell) cho phép bạn tạo ra một giá trị mới nhưng không làm thay đổi cấu trúc hiện tại, APL cung cấp toán tử ma trận, … Danh sách các toán tử dựng sẵn của một ngôn ngữ sẽ cho ta biết những vấn đề mà những chuyên gia thiết kế ngôn ngữ đó cho là quan trọng nhất.

  4. Nắm vững loại vấn đề mà ngôn ngữ có thể trợ giúp giải quyết.

  Các ngôn ngữ thường được phát triển vì một lý do nào đó, thường là để giải quyết một loại vấn đề mang tính đặc trưng. Do đó, bạn nên cố gắng nắm rõ những chức năng đặc trưng của ngôn ngữ để giải quyết vấn đề đồng thời cũng nên tìm hiểu tại sao cùng một vấn đề nhưng dùng ngôn ngữ này để giải quyết lại dễ dàng hơn dùng ngôn ngữ khác.

  5. Tìm hiểu những thư viện có sẵn trong ngôn ngữ.

  Các ngôn ngữ thường có các thư viện do nhiều người đã phát triển để giải quyết những vấn đề khác nhau, bạn có thể sử dụng lại để giải quyết một vấn đề mới. Smalltalk có một thư viện đồ sộ với lượng mã luôn sẵn sàng để người lập trình sử dụng. C++ với thư viện chuẩn STL chứa nhiều cấu trúc dữ liệu thường dùng. Java có các thư viện cung cấp các tác vụ về mạng. Bạn hãy cố gắng tìm và sẽ thấy những gì cần thiết sẵn có.

  6. Hãy học hỏi, mô phỏng lại!

  Bắt đầu với việc mô phỏng lại các chương trình hiện có. Phải làm cho chúng có thể hoạt động trên hệ thống của bạn, bởi vì hệ thống mà nó được phát triển có thể không giống với hệ thống của bạn, và khi bạn có thể làm cho nó hoạt động tốt trên hệ thống của mình thì tức là bạn đã hiểu rõ về nó. Học các chương trình để hình dung được các tính năng khác nhau của ngôn ngữ.

  7. Hãy thử nghiệm và rút ra kết luận!

  Khi bạn đã có một vài chương trình có thể chạy tốt, bạn thử nghiệm bằng cách tạo ra một vài thay đổi. Bạn có thể lấy ra một chương trình và sửa lại nó để giải quyết một vấn đề sai khác chút ít so với chương trình ban đầu hay không? Bạn có thể lấy ra một phần nhỏ của chương trình và diễn đạt lại bằng cách khác hay không?

  8. Hiện thực lại các vấn đề đã hiểu rõ bằng một ngôn ngữ mới.

  Lấy một vài chương trình đã được viết trong một ngôn ngữ rồi cố gắng viết lại chúng trong ngôn ngữ mới. Không nên dịch từng câu lệnh sang ngôn ngữ mới mà hãy xem xét những tính năng đặc trưng nào của ngôn ngữ mới có thể dùng để giải quyết vấn đề. Cẩn thận xem xét những vấn đề nào dễ dàng hiện thực trong ngôn ngữ mới và những vấn đề nào khó khăn hơn. (Chương trình truyền thống đầu tiên nên viết là chương trình in ra chuỗi "hello world").

  9. Khi gặp một vấn đề mới thì nên nghĩ về những vấn đề đã biết trước đó có cùng đặc điểm với vấn đề mới. Sau đó hãy bắt đầu thử nghiệm.

 6. #6
  LionKing
  Guest

  Mặc định

  Tin học cho người mới bắt đầu

  Chương trình đầu tiên cần phải học chính là hệ điều hành.
  Nếu đang sử dụng Windows thì học Windows, Linux thì học Linux...
  Hiện nay hầu hết các hệ điều hành đều có giao diện trực quan GUI, cho nên việc học để sử dụng nó đã trở nên rất dễ dàng.

  Tuy nhiên, khi học bạn cũng nên quan tâm đến những điều cốt lõi cần phải nắm bắt đó là :
  - Thế nào là một tập tin, thư mục, ổ đĩa? - hiểu được rõ ràng chính là bạn đã hiểu được cách hệ điều hành tổ chức dữ liệu như thế nào rồi;
  - Làm thế nào để thực hiện các thao tác copy, cắt, dán- đó là các thao tác cơ bản khi bạn thao tác với dữ liệu.
  - Sử dụng được các chương trình đi kèm theo với hệ điều hành. Hiện nay thì hệ điều hành nào cũng "khuyến mãi" các chương trinh như soạn thảo văn bản (WordPad, VI), vẽ, máy tính bỏ túi, trình duyệt Web.

  Chương trình thứ hai là chương trình phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bạn.

  Các chương trình quan trọng nhất mà mình đề ngị các bạn nên Master cách sử dụng là Nescape, IE, OE...YM,IRC...Các khái niệm cần nắm bắt là thế nào là một trang Web, địa chỉ trang Web. Làm sao để tìm kiếm một trang Web mà mình cần. Trang Web mà mình thích nhất là http://www.google.com

  Nếu bạn thường xuyên phải xử lý văn bản thì học cách sử dụng các chương trình Office, Lotus, StarOffice...

  Nếu bạn muốn là lập trình viên thì nên học cách sử dụng các chương trình hỗ trợ lập trình.

  Hiện nay, theo mình các phần mềm đều được thiết kế trực quan, rất dễ sử dụng. Cho nên, dưới góc độ user, mình nghĩ chỉ cần xài nhiều thì biết nhiều, hư nhiều thì cài lại nhiều, càng biết nhiều.

  Chương trình thứ ba, thứ tư,...cũng là chương trình phục vụ cho nhu cầu sử dụng của bạn

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. New File Added: The C programming language
  Gửi bởi Nistelrooy trong mục Thế Giới Phần Mềm
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 27-01-2007, 05:33 AM
 2. which language do you prefer to program you microcontroller
  Gửi bởi binhjuventus trong mục Kỹ thuật điện tử
  Trả lời: 5
  Bài cuối: 24-05-2005, 02:21 PM
 3. Questions about Language
  Gửi bởi songmon trong mục Giảng đường khoa ngoại ngữ
  Trả lời: 24
  Bài cuối: 27-10-2004, 11:36 PM
 4. .NET technology and the most powerful language: C#
  Gửi bởi AnthonyWilliam trong mục Lập Trình
  Trả lời: 15
  Bài cuối: 15-09-2004, 03:47 PM
 5. The C Programming Language Torn Apart
  Gửi bởi Acgiuna trong mục Các vấn đề CNTT khác
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 09-09-2003, 07:54 PM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube