bonjour tout le monde
mọi người cho hỏi về con hexaglide
miền làm việc và miền với tới khác nhau thế nào?
ai có giải thuật tìm miền với tới của con hexaglide xin share giùm khẩn cấp,hehe
merci beaucoup