Lá thư dầu tôi viết tặng em
Là lá thư vẫn còn hoài dang dở
Em ngu ngơ giả vờ không hiểu
Để tình tôi chỉ hoài là dĩ vãng
Nét thơ ngây chưa vướng sầu lo
Em là thế là thế là thế đó .
Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò
Tôi sợ làm giấy bẩn trái tim em
Để mỗi chiều chờ em cuối phố
Trông dáng ai không phải là bóng em
Để lòng ai thổn thức mong chờ
Trong cơn mơ vẫn còn vẫy gọi .
Hạnh phúc của anh chỉ là như thế
Nhưng cớ sao tìm hoài không thấy
Để một ngày em lỡ bước sang ngang
Cho lòng ai tan nát cõi lòng
Cố gom lại một mối tình trọn vẹn
Nhưng chỉ là một trái tim chấp vá .