Có điểm cơ kĩ thuật rồi các bác ơi!!!!!!!!!
Đến trường mà xem