Các bác bệnh án như sau :
Tình hình nà iem kết bạn này, nhưng mờ bạn từ thưở kấp 3 cơ, bây h bắt đầu kưa thỳ bắt đầu như thế nào ạ !, bây h iem nhắn tin không biết nhắn kiểu gì, mờ bạn ấy thỳ ở xa
p/s: bạn này khá thân với iem ý ạ (tánh tình hiền nanh`)