Mình có 1 bạn tên là Hà <nữ> học K49 Thực Phẩm, nhà ở Phương Mai nhưng lâu rồi không gặp, mà không biết cách nào để liên lạc, chỉ còn cách lên đây nhờ các bạn giúp. Bạn nào biết giúp mình nhé cảm ơn nhiều.