hiện mình đang học đang học kỳ 6 khoa cntt, tài liệu toàn sách nước ngoài, ko biết tìm sách cũ ở đâu cả, sách mới chắc ko đủ tiền mua

các anh chị khóa trên ai còn giữ có thể bán lại cho mình được ko?thanks

tài liệu về các môn như hệ điều hành, lý thuyết truyền tin, hdh unix, kiến trúc máy tính, kỹ thuật lập trình ...