Mấy ngày nữa là thi roài , bác nào có đề thi các năm trước cho mình xin với
Ra hàng photo mua nhưng mà vừa ít , vừa thiếu . Ưu tiên đề kèm lời giải nha các bác