Bạn đang "thần tượng" youtube? Googlevideo? và nhiều khi bạn download 1 bài nhạc thật hay trên đó về nhà để xem, nhưng thật tiếc, các trình multimedia trong máy bạn lại không thể mở ra nổi!
.
Có lẽ khi đó, bạn sẽ cần đến FLV Player 2.0.24.
Đây là 1 free Software, hỗ trợ mở file dạng *.flv and more. Dung lượng chỉ 2.44 Mb

Homepage