Em đang học C, sắp thi rồi mà trong lớp ko đứa nào biết môn này có đc mang tài liệu vào hay ko. Hỏi thư kí lớp số phone/mail/hay cái j đấy có thể liên lạc đc với thầy thì nó bảo là "kO biết" (!?). Hồi trc bọn em có học Java thì đc mang tài liệu vào, nhưng môn C này thì chẳng biết thế nào. Anh chị nào đã thi môn C này cho em hỏi có đc mang tài liệu vào ko ạ ?