ai đã dùng core FFT v3.1 của xilinx cho em hỏi cái.
Em dung core này để biến đổi FFT 8 điểm nhưng sao kết quả khác matlab thế nhỉ?