Em có bài tập lớn,mong các anh chỉ giúp em."Thiết kế mạch đưa dữ liệu song song 8 bit ra cổng tai địa chỉ 303h.Chi tiết giải mã và các tín hiệu điều khiển cần thiết tương ứng phương pháp vào/ra dữ liệu".Địa chỉ của em
cuongvinh1986@gmail.com Em cám ơn trước