Mình cần tìm 1CD về gia công chi tiết sử dụng ProE và CADcam.Gia công j cũng được vd như "gia công khuôn dúc 1 chi tiết""gia công 1 sản phẩm bất kỳ"có pm minh vơia nhé .Thanks