Anh không hẹn thì xin đừng đến nhé
Chó nhà em một con lé , con lùn
Giống chủ nhà nên nó sủa lung tung
Không đóng cửa thấy anh chúng cắn bậy


Anh không lại ừ bé buồn bé nhớ
Nhớ những chiều anh dẫn bé đi chơi
Shopping nhiều anh chới với hụt hơi
Một tuần lễ lãnh lương bay đi mất


Mai không lại em nhớ anh ... chắc chết
Nào cà lem, sô cô lết bé ăn
Nhớ anh nhiều bé càng uống càng ăn
Đêm không ngủ vì ăn nhiều tức bụng


Anh kia ơi - nào hành anh như lính
Biết anh yêu nên bé tính làm eo
Con gái muh phải nhõng nhẽo làm duyên
Tướng như lính anh ứ thèm yêu bé


Lời thật thà bé ngàn lần đã nói
Anh kia ơi , có muốn nói gì không ?
Rủi mai này bé xuất giá theo chồng
Đừng có khóc, có la rùi méc bố .....