Em đang cần tài liệu liên quan đến các loại vải cotton, polyester và nylon về cấu tạo, cách nhận biết, các dạng của từng chất liệu và chúng có thể phối với những chất liệu nào. Có pro nào biết thì giúp mình với. Tài liệu bằng tiếng anh hay tiếng Việt đều được.
Thanks nhiều nhiều!!!