Cuộc suy thoái nghiêm trọng trên toàn thế giới gây ra những khó khăn to lớn cho mọi ngành công nghiệp và để lại những hậu quả nặng nề cả với biểu trưng của doanh nghiệp.

Quả táo thêm nhiều "sẹo".

Nokia ngắt kết nối mọi người.

Đâu còn dòng chữ đi lên với dấu chấm than ở cuối.

LG nhận ra rằng "Cuộc sống phũ phàng" (Nguyên gốc khẩu hiệu: Life's good - Cuộc sống tươi đẹp)

Biều đồ một đi xuống không trở lại của Cisco.

Dell đổ vỡ.

Máy in Xerox hết mực dần.