Mình đang làm về đề tài"chuyển giao mềm và điều khiển công suất trong WCDMA".Bạn nào có đồ án cũ thì send cho mình với.Địa chỉ yahoo của mình là chung04dt2@yahoo.com.Cảm ơn nhé.