Lòng anh thật sự thích Vân

Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền

Vậy nhưng Hà mới có tiền

Em Thư mới đẹp ôi phiền quá đi.

Ý anh cũng định chọn Ly

Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào

4 hôm anh nghĩ, lẽ nào chọn Ngân

Em Linh cũng chẳng dưới phân.

Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành

Eo ơi em Thủy ngon lành