Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm SFL cần tuyển lập trinh viên PHP.

Yêu cầu:
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ PHP, Javascript, CSS, HTML và xHTML.
- Biết Joomla là một lợi thế.
- Đọc hiểu tiếng Anh tốt.

Hồ sơ gửi về hr@solutionforlife.com.