Hiện tại Welding Alloys Vietnam đang cần tìm một số cộng tác viên có hiểu biết về ngành Hóa Silicat và ngành công nghiệp xi măng.

Liên hệ với Welding Alloys Vietnam truy cập website:
www.wa-vietnam.com