Tiếp nối thành công của khóa học Quản trị mạng Doanh nghiệp CNAM 2003, dựa vào kết quả nghiên cứu và triển khai trên một số doanh nghiệp tiên phong trong việc triển khai công nghệ mới của năm 2008, PNH giới thiệu khóa học CNAM 2008 (CNAM v3.0)

Sau khi tốt nghiệp khóa Quản trị mạng doanh nghiệp CNAM2008, học viên có thể:
+ Có khả năng đánh giá thiết bị, server cả về tính năng và lợi ích khi đưa thiết bị vào mạng doanh nghiệp.
+ Quản trị, duy trì hệ điều hành mạng, quản trị vùng với Windows 2008
+ Thiết kế, triển khai, quản trị hệ thống mạng LAN, WAN với các công nghệ phổ biến hiện nay: xDSL, Leased line, VPN.
+ Kỹ năng hỗ trợ và lên kế hoạch hỗ trợ người sử dụng sao cho công việc của doanh nghiệp không gián đoạn vì hệ thống máy tính.
+ Hoạch định, lựa chọn các kiểu kết nối WAN để kết nối các văn phòng ở xa.
+ Thành thạo việc cấu hình, quản lý Router/switch của Cisco để kết nối, chia VLAN..
+ Sau khi kết thúc khóa học học viên được cấp chứng chỉ CNAM
+ Sẵn sàng tham gia làm quản trị mạng trong các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài tại Việt nam
Với chứng chỉ CNAM2008 bạn có thể là:
- Chuyên viên quản trị mạng doanh nghiệp cao cấp
- Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin
- Chuyên viên hoạch định kế hoạch, triển khai giải pháp.

Tham khảo thông tin về CNAM 2008:

- Khóa học quản trị mạng doanh nghiệp CNAM2008 - 480$

- Khuyến học Giảm tới 200$ khóa CNAM2008 cho 12 học viên đăng ký đầu tiên


PNH - Thương hiệu mạnh 2008