Tôi đa' PS2 bóng PES8. Ai muốn giao lưu cứ liên hệ số điện thoại: 01236509150 nhé.
Nick là: angel_fellow_11. Nếu ai có nhu cầu khi liên lạc xin để lại tên và số điện thoại (tên thật và nickname, nếu có).
Với mục đích: giao lưu là chính và tiền là chủ yếu. Tôi đá ko dưới 100k nhé.