Cùng với chương trình “ thi lại lần hai miễn phí” được áp dụng đến 30/6/2009, Microsoft vừa quyết định đưa thêm một cơ hội khác cho các thí sinh, đó là chương trình giảm lệ phí thi 25% đối với môn thi tiếp theo cho các thí sinh thành công lần đầu tiên ở môn thi trước đó.

Chương trình này sẽ được áp dụng từ 15/10/2008 đến 31/12/2008. Thí sinh bắt buộc phải thi các bài thi giảm giá này trước 28/2/2008.

Thí sinh muốn có cơ hôi này, chỉ cần đăng ký tại: http://www.microsoft.com/learning/mc...t/default.mspx
Thí sinh không cần đăng ký với Microsoft theo đường link trên trong trường hợp phòng khảo thí, nơi bạn đăng ký thi đã đăng ký chương trình này với nhà cung cấp dịch vụ thi Prometric.