Các bác cựu sinh viên bách khoa thân mến! Có bác bào tham gia tuyển vào một công ty nước ngoài mà phải làm Technical Test chưa?? Cho em một ít kinh nghiệm. Em muốn biết nó thường tập trung thi vào những phần nào?? Em đang phải chuẩn bị cho một bài test đó. Mong các bác giúp đỡ. Gấp lắm rùi!!