mình đang làm bài tập lớn môn thông tin vệ tinh về ứng dụng của vệ tinh trong dự báo thời tiết mà khó tìm tài liệu quá! Ai có tài liệu liên quan có thể share cho mình với đc không? thanks!
ymail của mình: tung_lehuy85@yahoo.com