Giới thiệu: Sử dụng SSH Server với Windows 2008


Một trong những vấn đề mà các Quản trị mạng cũng như những người sử dụng quan tâm là khả năng truy cập điều khiển máy tính, thiết bị từ xa thông qua hệ thống mạng. Điều này hiện nay đã trở nên khá quen thuộc ngày nay với các công cụ như Remote Desktop, VNC, Telnet, SSH… Mỗi công cụ có một cách sử dụng khác nhau nhưng cùn một mục đích: quản lý, điều khiển, sử dụng máy ở xa qua mạng.
Một hệ điều hành thông thường sẽ hỗ trợ hai loại giao diện : GUI-đồ họa và CLI-dòng lệnh.
Nếu chúng ta muốn truy cập từ xa đến giao diện đồ họa hay chính là màn hình desktop của máy ở xa để điều khiển, chúng ta sử dụng các công cụ RemoteDesktop (dùng cho windows), VNC( dùng cho windows,linux). Các công cụ này cho phép chúng ta làm việc như đang ngồi trước màn hình máy ở xa.
Còn nếu chúng ta chỉ muốn nối đến giao diện dòng lệnh của máy ở xa, chúng ta sử dụng Telnet, công cụ truyền thống hoặc SSH, công cụ mới hơn. Nói một cách khác, khi Telnet đến một máy tính khác, chúng ta như đang ngồi trước máy đó với giao diện dòng lệnh (Command Line)
Cả hai loại công cụ kết nối đến giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh đều có hai phần, cài đặt trên hai máy. Phần Server: cài trên máy chủ cần nối đến, phần Client : cài trên máy chúng ta đang dùng.
Một số hệ điều hành trên các thiết bị như Router, Firewall thường có sẵn Telnet server. Hệ điều hành Windows có sẵn Remote Desktop server và Client, Linux thường được cài kèm với VNC.
....
Xin xem tại đây

PNH - Cùng chia sẻ cùng thành công!