Các anh ơi, bọn em đang học môn Thông Tin Quang thầy Dũng, bọn em chọn đề tài Optical Ethernet, nhưng tài liệu bọn e có vẻ ít quá. Bảo vệ chắc có khi toi các anh ạ. Anh nào khóa trước còn tài liệu về Optical Ethernet up lên cho em xin với. Em cảm ơn trước nghe...