Các bạn trên diễn đàn có đề cương trắc nghiệm vi sinh có thể up lên cho mình tham khảo trong ký thi liên thông sắp tới này,gần sắp thi mà không có tài liệu gì về vi sinh để học hết,hic.Tài liệu liên quan tới vi sinh cũng được.Cảm ơn các bạn rất nhiều.Mình đang học trường ĐHCN TPHCM.