- Tại sao bị mất quân, không thể xây thành, hoặc không thực hiện giao dịch trong chợ... và nhiều trường hợp khác nữa sẽ được chúng tôi lần lượt giải đáp trong thời gian tới.

Tại sao Võ tướng không thể kết hôn được?

Đẳng cấp chủ tướng phải đạt từ cấp 50, phó tướng đạt từ cấp 20. Ngoài ra khi chủ tướng đạt 20 sao, điều kiện chủ tướng phải đạt 70 cấp, phó tướng phải đạt 40 cấp mới tiến hành kết hôn được.

Tại sao quân tự thủ thành?

Khi sản lượng lúa hiển thị số âm (-%) quân đội trong thành sẽ tự thủ không cần võ tướng dẫn dắt. Hoặc trong các ngày diễn ra chức năng Tranh Bá Chiến.

Tại sao không tố cáo được kẻ tấn công mình?

Khi điểm tội lỗi của thành chủ đạt đến 50 thì không thể sử dụng chức năng tố cáo thành chủ khác khi bị tấn công.

Tại sao tiến hành chi viện cho đồng minh không được?

Chi Viện là chức năng hỗ trợ quân đội cho các thành thị khác, tuy nhiên bạn sẽ không thực hiện được chức năng này khi đối phương đã khoá chức năng “từ chối tất cả chi viện” trong Binh Trường.

Nếu có dấu mũi tên >>> xuất hiện Ngoài Thành, nghĩa là có quân tập kích đang đến đánh thành bạn, nhưng tại sao lại không thấy được ai đến tấn công và số lượng quân tấn công là bao nhiêu?

Quý Khách có thể đến giao diện thông tin ở Binh Trường tra xem tin tức chi tiết.

Tại sao Trại Lính tạo lính rất chậm?

Trại lính và tốc độ tạo binh có liên quan đến đẳng cấp của trại lính, đẳng cấp trại lính càng cao, thời gian kiến tạo càng rút ngắn.

Tại sao không thể tấn công thành thị khác?

Trong thời gian bảo hộ tân thủ, thành thị chịu sự bảo hộ, không thể bị kẻ khác tấn công.

Tại sao không thể tạo binh chủng mới?

Khi muốn phát triển 1 loại binh chủng mới. Người chơi phải hội đủ các yếu tố cần thiết để phát triển binh chủng mới. Xem chi tiết sơ đồ tạo quân tại đây

Tại sao không thể tặng tài nguyên, bảo vật, võ tướng đến các thành thị khác?

Điều kiện để người chơi sử dụng chức năng cho tặng, chợ cấp 10 và quan phủ cấp 10.

Tại sao không thể xây dựng 1 kiến trúc tương tự trong Thành (VD: xây thêm 2 Hầm Ngầm … ) ?

Trong Đế Quốc Quật Khởi, chỉ có 2 công trình kho và hầm ngầm có thể xây dựng thêm. Khi đăng cấp của kiến truc chính đạt cấp 21 lúc đó mới xây thêm công trình thứ 2 được.

Tại sao không thể bán được tài nguyên?

Khi không đủ điều kiện sẽ nhận đựơc thông báo