Có ai viết hộ em cái code về khởi tọa đồ họa trong c với. Em viết nhiều mà toàn báo lỗi. với cả lỗi không mở được cos.obj là gì ? làm sao để sửa ?.
Thank các pác pro