Hix! Cái máy MP3 của em (máy loại COEX A101 1GB) bị hỏng phần mềm cần cài lại. Em tìm mãi trên mạng mà không thấy trang nào cho down firmware hoặc driver cho MP3 cả . Có anh nào biết trang web download chương trình cho MP3 không? Giúp em với.