Như đã thông báo, sau khi kết thúc thời gian bảo trì máy chủ vào lúc 12h00 ngày hôm nay ( 11/10/2008), chúng tôi sẽ tiến hành tặng Xu và vật phẩm có giá trị cho các thành chủ.

Lịch trình tặng Xu và vật phẩm của chúng tôi như sau:
- Từ 12h00 ngày 11/10sẽ chỉ tiến hành tặng Xu cho các tài khoản như đã thông báo.
-Từ 0h00 ngày 12/10 sẽ tặng vật phẩm và Võ tướng.

Lưu ý:

- Tổng số vật phẩm trong đợt tặng này là 9 vật phẩm. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo các thành chủ cần thu dọn bảo rương để có thể nhận đầy đủ 9 vật phẩm.
- Các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc không nhận đủ 9 vật phẩm chúng tôi sẽ không giải quyết.