mình đang cần code nén file WAV bằng cách giảm BitRates(vẫn giữ nguyên định dạng WAV),dùng chuẩn MPEG.Có bạn nào biết giúp đỡ mình với.
Các chuơng trình nén nhạc có rất nhiều nhưng làm sao xem được mã nguồn của nó hả các bạn?