User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Registy

 1. #1
  uông tôn bảo
  Guest

  Mặc định

  Registry là gì ?
  Registry là cơ sở dữ liệu chứa những thông số của Microsoft Windows như Windows 9x và NT. Nó chứa thông tin của phần cứng, phần mềm, người dùng và PC. Người dùng có thể thay đổi các thông số thông qua Control Panel hoặc File Association, System Policies và cài đặt phần mềm sao lưu và phục hồi Registry.
  Sửa Registry
  Sử dụng Registry Editor (regedit.exe) của Windows bạn có thể sửa chữa dễ dàng Registry.
  Cấu trúc Registry
  Nó bao gồm :
  HKEY_CLASSES_ROOT : liên kết files, thông tin OLE và các shortcut.
  HKEY_CURRENT_USER : chứa thông tin người dùng.
  HKEY_USER : các thay đổi khác nhau của người dùng khác nhau trên PC.
  HKEY_CURRENT_CONFIG : liên kết với HKEY_LOCAL_MACHINE chứa thông tin về phần cứng.
  HKEY_DYN_DATA : chứa thông tin về thay đổi phần cứng.
  Sao lu và phục hồi Registry
  Bạn dùng Microsoft Configuration Backup (cfrbagback.exe) của Windows
  Để đa thêm thông tin vào Registry bạn đánh trong notepad như ví dụ sau và lưu nó dưới dạng *.reg :
  REGEDIT4
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup]
  "SetupType"=dword:00000000
  "CmdLine"="setup -newsetup"
  "SystemPrefix"=hex:c5,0b,00,00,00,40,36,02


  Files
  BootINI
  Boot WinNT ở ché độ safemode :
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Wi ndows NT Workstation Version 4.00 [Safe Mode]" /sos /basevideo
  Tắt tính năng detect của linh kiện ở cổng ****** :
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Wi ndows NT Workstation Version 4.00" /No******Mice
  Bật tính năng 4GT RAM tơng thích NT EE :
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Wi ndows NT Server Version 4.00" /3GB
  Boot WinNT với độ phân giải VGA mặc định :
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Wi ndows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo
  Thay đổi hệ thống mặc định :
  "default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\ WINNT"
  Thay đổi thời gian OS :
  'timeout=5'
  MSDOS SYS
  Hiển thị Windows Logo khi boot :
  Logo=1 (default)
  Thay đổi thời gian đợi nhấn nút F8 khi boot :
  BootDelay=2 (default)
  Điều khiển giao diện của Win9x khi nó tự động load :
  BootGUI=1 (default)
  Bật/ tắt nút F8 khi Win khởi động :
  BootKeys=1 (default)
  Boot Win ở version cũ sau khi nâng cấp :
  BootMulti=1 (default)
  Chạy scandisk khi boot :
  AutoScan=1 (default)
  Hiển thị menu boot :
  BootMenu=0 (default)
  Khác
  Dùng Notepad để mở một file :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
  Chuyển Explorer from here ở bất cứ đâu :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\rootexplo re]
  Điều khiển lựa chọn trình duyệt :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\Browser\Parameters]
  Data Type: REG_SZ
  Tạo một chơng trình đặc biệt trong Windows :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\App Paths]
  Value Name: (Default)
  Data Type: REG_SZ
  Data: Fully Qualified File Name (e.g. c:\windows\notepad.exe)
  Mouse nhanh nhẹn :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
  Value Name: ActiveWindowTracking
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable,1=enable)
  Thay đổi tốc độ hiển thị Menu :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: MenuShowDelay
  Data Type: REG_SZ
  Data: 0-999 (milliseconds)
  Điều khiển Win animation :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: MinAnimate
  Data Type: REG_SZ
  Data: (0=disable, 1=enable)

  Tính năng
  Phần cứng
  Bật và tắt tính năng Auto run của ổ CD-ROM :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\CDRom]
  Value Name: Autorun
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Điều chỉnh tốc độ của Mouse :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: WheelScrollLines
  Data Type: REG_SZ
  Data: 0 - 0xFFFFFFFF
  Internet Explorer
  IE điều khiển một dòng lệnh FTP bằng cách vào chơng trình FTP không qua IE
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\URL\Prefixes]
  Thay đổi IE logo :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Internet Explorer\Toolbar]
  Chuyển một hình ảnh tới IE toolbar :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Internet Explorer\Toolbar]
  Value Name: BackBitmap
  Data Type: REG_SZ
  Thay đổi đờng dẫn của OE và NewFiles :
  Key: [Store Root]
  Value Name: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Outlook Express
  Data Type: REG_SZ
  Thay đổi nhãn cửa sổ của IE :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Internet Explorer\Main]
  Value Name: Window Title
  Data Type: REG_SZ
  Windows
  Đổi đờng dẫn cài đặt file của Win9x :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Setup]
  Value Name: SourcePath
  Data Type: REG_SZ
  Data: D:\WIN95
  Files hệ thống
  Tăng tốc độ caching file hệ thống :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\Session Manager\Memory Management]
  Data Type: REG_DWORD
  RAM
  IOPageLockLimit
  32
  4096000
  64
  8192000
  128
  16384000
  256 +
  65536000

  Tắt tính năng NTFS :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\FileSystem]
  Value Name: NtfsDisable8dot3NameCreation
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Tăng NTFS bởi tắt thông tin về thời gian :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\FileSystem]
  Value Name: NtfsDisableLastAccessUpdate
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable, 1 = enable)
  Internet và Networking
  Điều chỉnh thông số TTL :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Servi
  ces\VxD\MSTCP]
  Value Name: DefaultRcvWindow, DefaultTTL
  Data Type: REG_SZ
  Điều chỉnh tốc độ kết nối :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Servi
  ces\Class\NetTrans\xxxx]
  Value Name: MaxMTU, MaxMSS
  Data Type: REG_SZ
  Tăng tính năng mạng :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\LanmanWorkstation\Parameters]
  Data Type: REG_DWORD
  Cửa sổ password của DUN bị mờ đi :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Network\Real Mode Net]
  Data Type: REG_DWORD ( 00 00 00 00 hoặc 01 00 00 00 00 )
  Khác
  Dùng Notepad để mở một file :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell]
  Chuyển Explorer from here ở bất cứ đâu :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\rootexplo re]
  Điều khiển lựa chọn trình duyệt :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\Browser\Parameters]
  Data Type: REG_SZ
  Tạo một chơng trình đặc biệt trong Windows :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\App Paths]
  Value Name: (Default)
  Data Type: REG_SZ
  Data: Fully Qualified File Name (e.g. c:\windows\notepad.exe)
  Mouse nhanh nhẹn :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
  Value Name: ActiveWindowTracking
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable,1=enable)
  Thay đổi tốc độ hiển thị Menu :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: MenuShowDelay
  Data Type: REG_SZ
  Data: 0-999 (milliseconds)
  Điều khiển Win animation :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: MinAnimate
  Data Type: REG_SZ
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Bảo mật
  Application
  WinOldApp - tắt comman prompt :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\WinOldApp]
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable, 1 = enable)
  Bỏ IE 3.x password :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Policies\Ratings]
  Explorer
  Thông báo trớc khi logon :
  Windows 9x:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Curr
  entVersion\Winlogon

  Windows NT:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  Bỏ Favorite Folder từ Start Menu :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: NoFavoritesMenu
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Bỏ Document Folder từ Start Menu :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: NoRecentDocsMenu
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Nhớ hiệu chỉnh Explorer :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: NoSaveSettings
  Data Type: REG_BINARY
  Data: (00 00 00 00=disable, 01 00 00 00=enable)
  Hạn chế chơng trình mà ngời sử dụng có thể chạy :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: RestrictRun
  Mạng
  Điều chỉnh Winlogon :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  Bảo mật :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Network]
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable, 1 = enable)
  Tự động ẩn chia sẻ :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Servi
  ces\LanmanServer\Parameters]
  Value Name: AutoShareServer, AutoShareWks
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Tắt cach password cho máy con :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Policies\Network]
  Value Name: DisablePwdCaching
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable, 1 = enable)
  Tắt lu password ở DUN :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\RasMan\Parameters]
  Value Name: DisableSavePassword
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Không hiển thị username :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  Value Name: DontDisplayLastUserName
  Data Type: REG_SZ
  Data: (1=enable, 0=disable)
  Gửi password không mã hoá :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\Rdr\Parameters]
  Value Name: EnablePlainTextPassword
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Điều chỉnh độ dài nhỏ nhất cho password :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Policies\Network]
  Value Name: MinPwdLen
  Data Type: REG_BINARY
  Bỏ Logogooff ở Start Menu :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: NoLogOff
  Data Type: REG_BINARY
  Data: 01 00 00 00
  Hệ thống
  Bảo mật :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\System]
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable, 1 = enable)
  "NoDispCPL" - Tắt hiển thị Control Panel
  "NoDispBackgroundPage" - ẩn Background Page
  "NoDispScrSavPage" - ẩn Screen Saver Page
  "NoDispAppearancePage" ẩn Appearance Page
  "NoDispSettingsPage" - ẩn Settings Page
  "NoSecCPL" - Tắt Password Control Panel
  "NoPwdPage" - Tắt Password Change Page
  "NoAdminPage" - Tắt Remote Administration Page
  "NoProfilePage" - Tắt User Profiles Page
  "NoDevMgrPage" - Tắt Device Manager Page
  "NoConfigPage" - Tắt Hardware Profiles Page
  "NoFileSysPage" - Tắt File System Button
  "NoVirtMemPage" - Tắt Virtual Memory Button

  Tắt Screen Saver tự động :
  Key: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
  Value Name: ScreenSaveActive
  Data Type: REG_SZ
  Data: (0 = disabled, 1 =enabled)


  Thủ thuật
  Tùy chọn
  Chuyển Folder tự chọn tới MyComputer hoặc Desktop :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]
  Value Name: CLSID
  Data Type: REG_SZ
  Data: custom
  Máy in
  Tắt khai báo ở Evet Viewer :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\Print\Providers]
  Value Name: EventLog
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0 = disable)
  Windows NT
  Xem HotFix vừa cài đặt :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows NT\CurrentVersion\Hotfix]
  Tắt Cache tự động trong NT's DSN Sever :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\DNS\Parameters]
  Value Name: AutoCacheUpdate
  Data Type: REG_DWORD:
  Đổi màu nền trong khi Logon :
  Key: [HKEY_USERS\.Default\ControlPanel\Co lors]
  Value Name: Background
  Data Type: REG_SZ
  Data: 0 0 0 - 255 255 255
  Bỏ dấu " ~ " trong tên file dài :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\FileSystem]
  Value Name: NameNumericTail
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable,1=enable)
  Điều chỉnh cổng PS2 :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\i8042prt\Parameters]
  Value Name: SampleRate
  Data Type: REG_DWORD
  Data: 0 - 200 (default = 60)
  Khác
  Hiển thì Icon với độ phân giả cao :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics]
  Value Name: Shell Icon BPP
  Data Type: REG_SZ
  Data: 16
  Đổi nơi giấu của Folder đặc biệt :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Explorer\Shell Folders]
  Bỏ Icon trên Desktop :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Explorer\Desktop\NameSp ace]
  Tự động chạy chơng trình khi khởi động Windows :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Run]
  Data Type: REG_SZ
  Tạo một shortcut cho hệ thống :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID]
  Dial-Up Networking.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}
  Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
  Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}
  My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
  Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
  InBox.{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}
  Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  Bỏ nhớ trong Run menu :
  Key: [HKEY_USERS\Default\Software\Microso ft\Windows\Cur
  rentVersion\Explorer\RunMRU]
  Data Type: REG_SZ
  Tự động xem nhanh ảnh :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\Paint.Picture\DefaultI con]
  Value Name: (Default)
  Data Type: REG_SZ
  Data: %1
  Đổi tên hoặc bỏ Recycle Bin :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]
  Value Name: Attributes
  Data Type: REG_BINARY
  Data: (70 01 00 20=enable, 40 01 00 20=default)
  Hiện đầy đủ lựa chọn của Windows :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
  Value Name: DragFullWindows
  Data Type: REG_SZ
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Đổi đăng ký của Windows :
  Windows 9x:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion]

  Windows NT:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows NT\CurrentVersion]
  Đổi mầu nền Windows khi logon :
  Key: [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop]
  Value Name: Wallpaper
  Data Type: REG_SZ


  Xử lý
  Kết nối
  Tạo folder lu giữ thông tin gửi đi và lỗi qua modem (RAS) :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\RasMan\Parameters]
  Value Name: Logging
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Tạo file file log để giải quyết sự cố khi kết nối bằng giao thức PPP :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Servi
  ces\RasMan\PPP]
  Value Name: Logging
  Data Type: REG_DWORD
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Windows
  Đổi âm thanh của Mailbox khi nhận thông báo :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes&#092 ;Apps\.Default\MailBeep\.current]
  Value Name: (Default)
  Data Type: REG_S
  Thêm thanh tiêu đề cho Windows Explorer :
  Key: [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background&# 092;shellex\Co
  ntextMenuHandlers\New]
  Value Name: (Default)
  Data Type: REG_SZ
  Data: {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}
  Để tên file dài trong Windows 98 :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Contr
  ol\FileSystem]
  Value Name: NameNumericTail
  Data Type: REG_DWORD
  Không để tính năng Autorun của CD-ROM :
  Key: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft&#09 2;Windows\Curr
  entVersion\Policies\Explorer]
  Value Name: NoDriveTypeAutoRun
  Data Type: REG_BINARY
  Data: 0000 95 00 00 00
  Khác
  Bỏ têm chơng trình trong Add/Remove Program :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft&#0 92;Windows\Cur
  rentVersion\Uninstall]
  Hiển thị thông báo khi không kết nối đợc :
  Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Servi
  ces\VxD\VCOMM]
  Value Name: EnablePowerManagement
  Data: (0=disable, 1=enable)
  Nếu giá trị là "0000 01 00 00 00" đổi thành "0000 00 00 00 00" (Full Version).
  Nếu giá trị là "0x00000001 (1)" đổi thành "0x00000000(0)"(Upgrade Version)

  Thế là tạm ổn
  Chúc bạn thảnh công

 2. #2
  LionKing
  Guest

  Mặc định

  Những gì mà bạn uông tôn bảo đã đưa ra ở trên là rất hay.

  Ngoài ra để có thể dễ dàng hơn, an toàn hơn khi thao tác, và tìm được đúng cái mình muốn bạn có thể ghé thăm website  Rất tuyệt đó, đừng bỏ qua.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube