Hiện tại mình đang học TBĐ K51, trên lớp mới học 1 chút về Máy Điện Quay mà có người nhờ giải 2 vấn đề sau khó quá. Bro nào biết thì chỉ giúp mình nhé. Cảm ơn !
Vấn đề 1
Động cơ KĐB 3 pha 2 cấp điện áp 220V & 440V có số liệu sau Z1=48 rãnh, số cực 2p=4
1. Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato của động cơ với :
+ Dây quấn đồng tâm 2 lớp , bước lồng y=1--8;10;12;14
+ Đưa 12 đầu dây ra để có thể làm việc với điện áp 220V hoặc 440V

Vấn đề 2
Động cơ KĐB 3 pha 2 cấp tốc độ có số liệu Z1=36 rãnh , 2p=8/4 tương ứng đấu Tam Giác/YY . y=1--6 , dây quấn đồng khuôn 2 lớp
1. Vẽ sơ đồ trải dây quấn stato của động cơ này
2. Vẽ sơ đồ đấu các tổ bối dây