Giờ đây với một chiếc DTDD bất kỳ trong tay, bạnco1 thể gửi email cho bất kỳ địa chỉ email nào , kô giới hạn kọ gian và thời gian.
* Cách thực hiện :
1. Vào mục viết tin nhắn trong DTDD .
2. Soạn tin nhắn với cấu trúc như sau:
EML_Địa chỉ email sẽ được gửi tới_tiêu đề# Nội dung cần gửi.
Ví Dụ :
eml tdduy3000@yahoo.com Chuc mung#Happy Birthday
3. gửi đến số 993 và đợi trong giây lát.

Lưu ý : Nếu bạn viết mà kô có dấu # thì hệ thống sẽ hiểu toàn bộ phần đó là tiêu đề.
Nơi nhận sẽ nhìn thấy địa chỉ email của bạn có dạng sodienthoai@infogate.vnn.vn(ví dụ 84918658856@infogate.vnn.vn)
* Cước phí dịch vụ
Cước phí cho việc gửi email từ DTDD là 500 VND cho một lần gửi.

Chúc các bạn thành công